Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Ogłoszenie: patch 1.2: Nowy renderer (karty Intela), „matchmaking" system, masa poprawek

GriegGrieg Member Posts: 507
edited November 2013 in Polski
Właśnie został wydany patch 1.2.0000, patch jest dostępny przez klienta beamdog, niezależnego klienta, appstore, a pewnie na dniach przez steam (zawsze mają jakieś opóźnienie z aktualizacjami).

– Nowy renderer zgodnie z tym co donoszą ludzie znacznie poprawia działanie gry na kartach intela, jest też usprawnione GIU;
– Można teraz zarówno rozpocząć grę jak i wyszukiwać serwery przez Beamdog.net dzięki czemu nie ma już potrzeby bawienia się z Hahamachamaszi (Hamachi);
Lista zmian/Externalizacji/Usprawnień/Poprawek

image

Comments

Sign In or Register to comment.