Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

BG 2 Płynność

CzepurnyCzepurny Member Posts: 14
edited December 2013 in Polski
Mam pytanie czy da się jakoś poprawić płynność tej gry bo mam słabą płynność jak ruszam kursorem, powiększyłem fps do 60 ale to zwiększa prędkość gry, da się coś zrobić?

Gram na zwykłej wersji, nie na EE.

Comments

Sign In or Register to comment.