Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Badanie dotyczące decyzji w grach

LavaDelVortelLavaDelVortel Member Posts: 1,373
Pojawiła się prośba od kumpla. Byłby niezwykle wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na parę pytań. Oto link:
http://moje-ankiety.pl/respond-68739/sec-0ayjIat6.html

Jako pośrednik od razu podziękuję w jego imieniu.

Comments

Sign In or Register to comment.