Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. Sign in or register to get started.

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Tłumacze grę

Schabik09Schabik09 Member Posts: 116
edited October 2017 in Polish Team
Sarevok nie żyje. Wszystko "bałagan. Powinniśmy wyjechać z miasta kilka dni temu.

Nie ma takiej zmiany. Ale korlasz wie, co ona robi i ... Hej, słyszałaś, że
lepiej powiedz, że szef się zbliża .

gh, pachnie jak spleśniałe kości tutaj kości

* wąchać * * wąchać * kości i ZŁE! To jest smród, który Minsc wącha.

Ta komora jest bezpieczna, bohaterze. Możemy postępować, kiedy będziesz gotowy.

Imoen:

No cóż, znów jesteśmy w ponurym grobowcu. Ostatni z wyznawców Sarevoka znajduje się tutaj, według płonącej pięści. Musisz tylko znaleźć swojego lidera i doprowadzić ją do sprawiedliwości.


1: Co wiemy o naszej zdobyczy?
2: Chciałbym łatwiej, jeśli ze mną przyjdziesz, Imoen.
3: Dźwięki wystarczająco proste. Przejdźmy do tego.

Dynaheir:

Mają złe serca, jeśli idą za Sarevokiem. Ich straty nie będą wielkie.


Imoen:

Są najczęściej najemnikami, prowadzonymi przez czarodziejkę o nazwie korlasz --- to grób rodziny jej. Pomogła Sarevoku, a Wielcy Książęta chcą, żeby była martwa lub żyje. Lepiej
być ostrożnym.

1: My? Dołącz do mnie?
2: Więc przejdźmy do tego.

Imoen: płonąca pięść

Naprawdę chcę! Nie byłbym jednak zbyt pomocny. Odkąd zapytałem księcia Jannath, aby nauczył mnie, jak rzucać zaklęcia, to kazała mi mieszkać w starannej bibliotece, studiując nudne książki o splocie. Ona tylko
pozwól mi przyjść tutaj po Obiecałam przynieść jej jakieś tajemne zwoje lub tomy udało mi się znaleźć.

1: To niefortunne, ale najlepiej jest zrobić to, jak mówi książę Jannath. Powiedz mi, co wiemy o tych, których polujemy.
2: Jestem gotowa rozpocząć.

Imoen:

Są najczęściej najemnikami, prowadzonymi przez czarodziejkę o nazwie korlasz --- to grób rodziny jej. Pomogła Sarevoku, a Wielcy Książęta chcą, żeby była martwa lub żyje. Lepiej być ostrożnym.

1: My? Dołącz do mnie?
2: Więc przejdźmy do tego.

Imoen:

Idę za tobą, za tymi płonącą pięścią. Jeśli potrzebujesz pomocy z czymkolwiek, po prostu poproś, że zrobię, co mogę.

Imoen:

Tu jest też uzdrowiciel. Porozmawiaj z nią potrzebujesz bandaża. Ona również wie o walce z nieumarłymi.

Tymora świeci na ciebie, Kart! Nie, że tego potrzebujesz.

mogę nawet więcej tłumaczyć co jeszcze może mi brakować ?

Kwestii poprawy czekam na sugestię

Post edited by Schabik09 on

Comments

Sign In or Register to comment.