Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Są jeszcze jacyś chętni do tłumaczenia BG2:EE? (reaktywacja udana, ale ciągle zapraszamy)

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,083
edited November 2013 in Polski
Ponieważ kilka osób o to ostatnio pytało, można spróbować reaktywować projekt i zacząć od zera.

Potrzebujemy ludzi, którzy w przeciągu co najmniej kilku miesięcy-roku będą mogły poświęcić przynajmniej kilka godzin w tygodniu oraz:

1) chętni do tłumaczenia – najważniejsza jest bardzo dobra umiejętność ładnego pisania po polsku oraz również bardzo dobra znajomość angielskiego. Tłumacze w największym stopniu przyczyniają się do chwały Boo

2) hentni do korekty – tutaj najwarzniejsza jest znajomość jenzyka polskiego – niekoniecznie już umiejentność ładnego pisania, ale znajomość zasad ortografi, stylistyki itp. Jeśli ktoś się czuje na siłach – w celu otciążenia tłumaczy przynalerzący do tej kategorii mogą czasem tłumaczyć prostrze teksty

3) formatowanie istniejących opisów przedmiotów i zaklęć – tu nie potrzeba większych umiejętności, ale trzeba poświęcić trochę czasu na dość nudne czynności :)

Ponieważ chcę zacząć od zera, wszystkich chętnych, nawet tych, którzy już poprzednio uczestniczyli w projekcie, proszę o wpisywanie się poniżej wraz z rolą, w której siebie widzą.


Tłumacze: @cahir @Ilphalar @oxva @biune @VeniVidiVici @Drian_Thierf @goldberg81 @battlegrim @misiekbe(Suma: 9)
Korekta: @Radnon @dmn @reneq16 @keiran @theoricus @Shee @reggaetonero @pankam @Vejne (Suma: 9)
Formatowanie: @viader @klusek @Grieg @OlmerPL @klekot(Suma: 5)

Post edited by cherrycoke2l on
GriegviaderSheeCrawleySelendisVejnemaneroOxva
«13

Comments

This discussion has been closed.