Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Polskie tłumaczenie Baldur's Gate: Oblężenie Smoczej Włóczni (Siege of Dragonspear) gotowe!

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,072
edited December 2020 in Polski
Cześć,

bardzo mi miło ogłosić ukończenie prac nad polskim tłumaczeniem (oczywiście kinowym!) do dodatku Baldur's Gate: Oblężenie Smoczej Włóczni (Siege of Dragonspear). Jak na razie będzie ono dostępne wyłącznie w formie moda (sorry konsolowcy), ale mamy nadzieję, że Beamdog zamieści je w patchu, by każdy mógł z nim zagrać. Bez przedłużania, można je pobrać stąd.

Instalacja przebiega tak samo, jak w przypadku każdego innego moda – wszelkie informacje znajdziecie w linku powyżej. Będziemy wdzięczni za zgłaszanie wszelkich uwag w tym wątku.

Post edited by cherrycoke2l on
O_BruceHafirSornfeinjojtek12Murk

Comments

Sign In or Register to comment.