Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

BG1 Unfinished Business v16.0

2456710

Comments

 • JaceJace Member Posts: 193
  @AstroBryGuy Wow, that was fast! Are you a god?

  I also loved the extra touch with the dead bear by the rock's base. Genius!

  JuliusBorisovDaelyn75
 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414
  @Daelyn75 - It works, but if you install BG1UB before BG1NPC, don't install the following components:

  Finishable Kagain Caravan Quest
  Coran and the Wyverns
  Kivan and Tazok
  Branwen and Tranzig

  Daelyn75jackjackStradlinCrevsDaak
 • AedanAedan Member, Translator (NDA) Posts: 8,438
  @AstroBryGuy Can you please tell me if the Italian translation needs to be updated since the mod introduces a new component (Nim Furlwing Encounter)?
  Anyway, congratulations and thanks a lot for your efforts to mantain this mod.

  geminibruniCrevsDaak
 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414
  Yes - Currently the Nim Furlwing encounter is using the English verison for all languages. If you'd like to help with translations, check out the BG1UB Translations thread at Pocket Plane:

  http://forums.pocketplane.net/index.php/topic,22315.msg336526.html#msg336526

  AedanCrevsDaak
 • AedanAedan Member, Translator (NDA) Posts: 8,438
  edited February 2015
  Done.

  UBNIMFUR.TRA
  //Nim Furlwing Dialog
  /* #14897 */
  @1 = ~Gran bell'aiuto. I miei migliori segugi da caccia purosangue giacciono morti e sanguinanti. Ad essere sincera, gli avventurieri come te danno sempre l'impressione di combattere meglio come banditi che come guardie del corpo.~

  /* #14899 */
  @2 = ~Hmph. Più che altro, mi sei stato d'intralcio. Guarda che disastro... Erano dei purosangue, sai?~ ~Hmph. Più che altro, mi sei stata d'intralcio. Guarda che disastro... Erano dei purosangue, sai?~

  /* #14900 */
  @3 = ~Ti ringrazio per il tuo tempestivo aiuto. Sono dei bei cani da caccia, nevvero? Tutti purosangue. Ecco, prendi questa pergamena di Attirare Animali come segno della mia gratitudine.~

  /* #14901 */
  @4 = ~Non è consigliabile mettersi tra una cacciatrice elfica e i suoi segugi, amico.~ ~Non è consigliabile mettersi tra una cacciatrice elfica e i suoi segugi, amica.~

  /* #14902 */
  @5 = ~Passo troppo del mio tempo a cacciare per preoccuparmi del mondo della politica.~

  @6 = ~Tua amin! Aiuto! Questi orribili mostri stanno attaccando i miei segugi!~

  //Journal Entries
  /* #15715 */
  @7 = ~Oggi mi sento più uno sciocco che un coraggioso avventuriero. Sembra che sia arrivato troppo tardi e che abbia fatto troppo poco per salvare i bei segugi da caccia di una certa Nim Furlwing nel Bosco dei Denti Aguzzi.~ ~Oggi mi sento più una sciocca che una coraggiosa avventuriera. Sembra che sia arrivata troppo tardi e che abbia fatto troppo poco per salvare i bei segugi da caccia di una certa Nim Furlwing nel Bosco dei Denti Aguzzi.~

  /* #15718 */
  @8 = ~Oggi mi sento più uno sciocco che un coraggioso avventuriero. Sembra che sia arrivato troppo tardi e che abbia fatto troppo poco per salvare i bei segugi da caccia di una certa Nim Furlwing nel Bosco dei Denti Aguzzi.~ ~Oggi mi sento più una sciocca che una coraggiosa avventuriera. Sembra che sia arrivata troppo tardi e che abbia fatto troppo poco per salvare i bei segugi da caccia di una certa Nim Furlwing nel Bosco dei Denti Aguzzi.~

  /* #15717 */
  @9 = ~Eccolo, il Bosco dei Denti Aguzzi! Oggi ho salvato i segugi da caccia purosangue di Nim Furlwing da alcuni lupi feroci e devo ammettere che sono ancora un po' dolorante per lo sforzo.~


  SETUP.TRA:

  @4000 = ~Incontro con Nim Furlwing~
  @4100 = ~Ripristina il Filmato della Taverna del Canto Elfico~
  @4101 = ~Questa componente non è compatibile con BGEE. Una versione compatibile con BGEE di questo filmato è inclusa nel mod BG:EE Classic Movies.~

  BG1UB.TRA:

  @4001 = ~Nim Furlwing~
  @4002 = ~Cane da Caccia~

  AND:

  @90004 = ~Questa componente non è compatibile con Jarl's Adventure Pack.~

  If we want a good translation that works for female CHARNAME as well, we need a female version for each string. Do you know if that can be done?

  Also, can you edit your post at PPG saying that the Italian translation has already been given, please? Thanks :)
  If you need to update the translation for future version of this mod, just send me a PM and I will send you the Italian version with pleasure.

  Post edited by Aedan on
  geminibruniCrevsDaak
 • CahirCahir Member, Moderator, Translator (NDA) Posts: 2,409
  @AstroBryGuy I added Polish translation at PPG forum.

  Thanks for this new component!

  CrevsDaak
 • EtaminEtamin Member Posts: 799
  edited February 2015
  Here you have polish version:

  //Nim Furlwing Dialog
  /* #14897 */
  @1 = ~Sporą pomocą byliście. Moje najlepsze, czystej krwi ogary myśliwskie leżą martwe i krwawią. Serio, wy poszukujący przygód zawsze wydajecie się walczyć lepiej jako bandyci, niż ochroniarze.~


  /* #14899 */
  @2 = ~Hmph. Staliście mi na drodze bardziej niż cokolwiek. Teraz spójrzcie na ten bałagan... Były czystej krwi, nie wiem czy wiecie.~

  /* #14900 */
  @3 = ~Dziękuję za pomoc w samą porę. To wyborna rasa psów myśliwskich, czyż nie? Czysta krew. Masz, weź ten zwój Przywołania zwierząt jako dowód mojej wdzięczności.~


  /* #14901 */
  @4 = ~Nie polecam stawać pomiędzy elfią łowczynią i jej ogarami, przyjacielu.~

  /* #14902 */
  @5 = ~Spędzam za dużo czasu na polowaniach, by zawracać sobie głowę światem polityki.

  @6 = ~Tua amin! Pomocy! Te przebrzydłe bestie atakują more ogary!~


  //Wpis w dzienniku
  /* #15715 */
  @7 = ~Czuję się dziś bardziej jak głupiec, niż porządny poszukiwacz przygód. Wygląda na to, że przybyłem za późno i uczyniłem zbyt mało, by uratować ogary myśliwskie niejakiego Nima Furlwinga z Lasu Ostrych Kłów.~


  /* #15718 */
  @8 = ~Czuję się dziś bardziej jak głupiec, niż porządny poszukiwacz przygód. Wygląda na to, że przybyłem za późno i uczyniłem zbyt mało, by uratować ogary myśliwskie niejakiego Nima Furlwinga z Lasu Ostrych Kłów.~

  /* #15717 */
  @9 = ~W rzeczy samej, Las Ostrych Kłów! Uratowałem czystej krwi ogary Nima Furlwinga przed atakiem wściekłych wilków i, muszę przyznać, wciąż jestem trochę obolały po tym wszystkim.~


  @4000 = ~Spotkanie z Nim Furlwingiem~
  @4100 = ~Odzyskany film Tawerny Elfia Pieśń~
  @4101 = ~Ten komponent jest niekompatybilny z BGEE. Wersja kompatybilna z BGEE jest dostępna w modzie BG:EE Classic Movie oraz w jego polskiej wersji będącej częścią Polish language localization for BG:EE.~


  @4001 = ~Nim Furlwing~
  @4002 = ~Pies myśliwski~

  PS: Why there are 2 versions of "I feel more a fool than a hearty adventurer..."? Shouldn't one be from male and one from the female point of view or the english mods don't bear this in mind? I translated both the same way (from male point of view).

  geminibruniCrevsDaak
 • CahirCahir Member, Moderator, Translator (NDA) Posts: 2,409
  @AstroBryGuy I see @Etamin also posted Polish version, so there is mine on PPG and Etamin's here.

  I think you can safely use either my version or @Etamin's, both are fine. If you use @Etamin's do it with one minor correction. Strings #15715, #15717 and #15718 should also have distinctive female versions.

  /* #15715 */
  @7 = ~Czuję się dziś bardziej jak głupiec, niż porządny poszukiwacz przygód. Wygląda na to, że przybyłem za późno i uczyniłem zbyt mało, by uratować ogary myśliwskie niejakiego Nima Furlwinga z Lasu Ostrych Kłów.~ ~Czuję się dziś bardziej jak głupiec, niż porządny poszukiwacz przygód. Wygląda na to, że przybyłam za późno i uczyniłam zbyt mało, by uratować ogary myśliwskie niejakiego Nima Furlwinga z Lasu Ostrych Kłów.~

  /* #15718 */
  @8 = ~Czuję się dziś bardziej jak głupiec, niż porządny poszukiwacz przygód. Wygląda na to, że przybyłem za późno i uczyniłem zbyt mało, by uratować ogary myśliwskie niejakiego Nima Furlwinga z Lasu Ostrych Kłów.~ ~Czuję się dziś bardziej jak głupiec, niż porządny poszukiwacz przygód. Wygląda na to, że przybyłam za późno i uczyniłam zbyt mało, by uratować ogary myśliwskie niejakiego Nima Furlwinga z Lasu Ostrych Kłów.~

  /* #15717 */
  @9 = ~W rzeczy samej, Las Ostrych Kłów! Uratowałem czystej krwi ogary Nima Furlwinga przed atakiem wściekłych wilków i, muszę przyznać, wciąż jestem trochę obolały po tym wszystkim.~ ~W rzeczy samej, Las Ostrych Kłów! Uratowałam czystej krwi ogary Nima Furlwinga przed atakiem wściekłych wilków i, muszę przyznać, wciąż jestem trochę obolała po tym wszystkim.~  CrevsDaak
 • EtaminEtamin Member Posts: 799
  edited February 2015
  Sorry, @Cahir, didn't notice your post. Cahir's version seems to be better, i had problems with few sentances, which he translated more fluently. Feel free to use his :)

  CrevsDaak
 • CahirCahir Member, Moderator, Translator (NDA) Posts: 2,409
  @AstroBryGuy I used original translations and tweaked them a little in some cases. If you want to use my version, just use the one on PPG without any changes.

  @Etamin, no worries, that was fast thinking from both of us :)

  CrevsDaak
 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414
  edited February 2015
  Aedan said:

  Done.

  If we want a good translation that works for female CHARNAME as well, we need a female version for each string. Do you know if that can be done?

  Also, can you edit your post at PPG saying that the Italian translation has already been given, please? Thanks :)
  If you need to update the translation for future version of this mod, just send me a PM and I will send you the Italian version with pleasure.

  Yes, add the female version as a second string like this:

  @1 = ~Male version of text~ ~Female version of text~

  WeiDU takes care of the rest!

  AedanCrevsDaak
 • AedanAedan Member, Translator (NDA) Posts: 8,438
  Great! I updated my previous post. Where the female version was needed, I added a second string. THANKS!

  CrevsDaakgeminibruni
 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414
  edited February 2015
  New beta!

  http://github.com/AstroBryGuy/bg1ub/releases/tag/v14.0_beta_150228a

  http://github.com/AstroBryGuy/bg1ub/archive/v14.0_beta_150228a.zip (direct link to zip file)

  Changes in v14.0-beta-150228
  * Addresses BGEE compatibility issues with the Prism and the Emeralds component.
  * Adds translations for the Nim Furlwing Encounter component in German, Italian, and Polish. Thanks to @Jastey (German), @Aedan (Italian), @Cahir & @Etamin (Polish), and @Isaya (French).

  EDIT: Minor update with @Isaya's French translation of Nim Furlwing Encounter dialogue.

  Post edited by AstroBryGuy on
  AedanCrevsDaakJuliusBorisovgeminibruni
 • NightWardenNightWarden Member Posts: 61

  New version available - with two NEW COMPONENTS!

  http://github.com/AstroBryGuy/bg1ub/releases/tag/v14.0_beta_150227

  http://github.com/AstroBryGuy/bg1ub/archive/v14.0_beta_150227.zip (direct link to zip file)

  Changes in in v14.0-beta-150227:
  This release adds two new components to BG1UB:
  * Nim Furlwing Encounter
  * Restored Elfsong Tavern Movie (BG/BGT/Tutu only) - Thanks Sams!

  Note: The Restored Elfsong Tavern Movie component is only for BG1, Tutu, and BGT. BGEE users who want this movie should install Sams’ BG:EE Classic Movies mod.

  Just out of curiosity, how much of the original Unfinished Business has yet to be converted for compatibility with BGEE (other than being translated into other languages)? From what I've read about it, it seems to be a big mod.

  If I want to replace the previoius beta version with this one, will I need to start a new game afterwards?

  geminibruniCrevsDaak
 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414
  edited February 2015

  Just out of curiosity, how much of the original Unfinished Business has yet to be converted for compatibility with BGEE (other than being translated into other languages)? From what I've read about it, it seems to be a big mod.

  If I want to replace the previoius beta version with this one, will I need to start a new game afterwards?

  Most of the components can be installed on BGEE. There may still be some bugs, of course.

  There are a few components that won't install on BGEE, but most of those are due to the component being included in or superceded by vanilla BGEE (such as BG1UB's Additional Elminster Encounter). So, those will never be available for BGEE.

  You should be okay to re-install the updated version.

  Post edited by AstroBryGuy on
  CrevsDaak
 • NightWardenNightWarden Member Posts: 61

  Most of the components can be installed on BGEE. There may still be some bugs, of course.

  There are a few components that won't install on BGEE, but most of those are due to the component being included in or superceded by vanilla BGEE (such as BG1UB's Additional Elminster Encounter). So, those will never be available for BGEE.

  You should be okay to re-install the updated version.

  Thanks. I'm relieved that I won't have to start over from scratch.

  CrevsDaak
 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414

  Most of the components can be installed on BGEE. There may still be some bugs, of course.

  There are a few components that won't install on BGEE, but most of those are due to the component being included in or superceded by vanilla BGEE (such as BG1UB's Additional Elminster Encounter). So, those will never be available for BGEE.

  You should be okay to re-install the updated version.

  Thanks. I'm relieved that I won't have to start over from scratch.
  One question - are you on Windows or Linux? OSX doesn't merge folders by default, it would overwrite the old version and destroy the backup information for re-installing. If you're on OSX, you need to uninstall, then update the mod, then re-install.

  CrevsDaak
 • NightWardenNightWarden Member Posts: 61

  One question - are you on Windows or Linux? OSX doesn't merge folders by default, it would overwrite the old version and destroy the backup information for re-installing. If you're on OSX, you need to uninstall, then update the mod, then re-install.

  I'm using Windows Vista. In the span of time since my previous post, I've decided to start from scratch just to be on the safe side.

 • switswit Member, Translator (NDA) Posts: 494
  edited March 2015
  in this code:
  COPY_EXISTING ~%tutu_var%BENTLY.CRE~ ~override~ // Bently Mirrorshade, FAI
  WRITE_EVALUATED_ASCII 0x248 ~%tutu_var%BENTLY~ // Assigns BENTLY.BCS as the OVERRIDE script
  WRITE_EVALUATED_ASCII 0x250 ~%tutu_var%SHOUT~ // Assigns SHOUT.BCS as the Class script
  BUT_ONLY_IF_IT_CHANGES

  you should add #8 otherwise changes to Class script made by BG1NPC Project + BG1UB will result in SHOUT10B.BCS
  Also it may be good idea to merge shout into bently.bcs in case both mods are used at the same time
  Keep in mind about this BG:EE regression compared to vanilla game: http://forum.baldursgate.com/discussion/33842/shout-bcs-broken-ai-behavior#latest

  AstroBryGuy
 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414
  I'll go through the .tp2 and add #8 to all the script assignments, just to be safe.

  As for Bently, his default is to have MAGE6 on his Race script. Since BG1NPC is replacing that with a copy of MAGE10B, maybe it should put that on his Race script. He doesn't need both MAGE10B and MAGE6.

 • switswit Member, Translator (NDA) Posts: 494
  edited April 2015
  Problems in OUBLEK.DLG Prism quest. Currently the dialogue can't detect if party has both "abgfEyeL" and "abgfEyeR" at the same time (that's a bug, I guess). You first need to drop one of the emeralds for OUBLEK response to show up. Then you need to return second emerald (another unique response). And after this BG1UB finishes the quest and deletes some journal entries, but completely misses vanilla ones:
  EraseJournalEntry(27348)
  EraseJournalEntry(27104)
  EraseJournalEntry(27367)
  EraseJournalEntry(27368)
  EraseJournalEntry(27369)
  EraseJournalEntry(27372)
  ~ SOLVED_JOURNAL #27346

  I'm not even sure what's the point in separate responses for each emerald instead of alaways showing the vanilla message when party has both emeralds at the same time. It just creates problems like this without giving anything that would be worth it.

  Post edited by swit on
 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414
  @swit - are you running the latest beta? v14.0_beta_150228a

  This version of the beta addressed compatibility between BGEE and the Prism component of BG1UB. There is a response of Oublek for having both emeralds.

 • switswit Member, Translator (NDA) Posts: 494
  edited April 2015
  nope, bg1ub-14.0_beta_150128
  Even if "a" version fixed the 2 emeralds option at once, it will still need changes when emeralds are returned separately to remove above mentioned vanilla journal entries (unless this has been fixed too).

 • AstroBryGuyAstroBryGuy Member Posts: 3,414
  edited April 2015
  Your version is a month older than the latest version. You have the version from January 28 (150128). The latest is from February 28 (150228a) - note the different month number.

  Yes, the journal entries are removed in BGEE in the latest version (at least I hope I got them all :wink: )

  EDIT: This gives me an idea for a Feature Request. Since the quest journal entries are logged by quest in BGEE.SQL, it should be possible for the engine to remove all "open" quest journal entries when a "closed" journal entry is made. It would certainly make all journal management easier for mods (and developers :smile: ).

  Post edited by AstroBryGuy on
  elminsterjackjack
 • switswit Member, Translator (NDA) Posts: 494
  edited April 2015
  glad to hear that you are aware of vanilla journal problems. I won't report more bugs from BG1UB in this play through as I indeed installed outdated version. Agree with your request for Beamdog - great idea.

  Post edited by swit on
 • dockaboomskidockaboomski Member Posts: 437
  Has there been any progress in the last few months? I've been putting off a play-through until this was finished.

Sign In or Register to comment.