Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Planescape Torment: EE - Aktuální čeština

EdvinEdvin Member, Translator (NDA) Posts: 3,145
edited July 2018 in čeština
Kompletní čeština do Planescape Torment.
Vše je na 100% přeloženo.

Datum vydání češtiny: 02.07.2018
Verze češtiny - 2.4
https://uloz.to/!HtedZOcZhGmB/pteecz-2-4-zip-zip

Cesta je:
*složka se hrou* / lang /cz_CZ
Pokud zde složka není, tak ji vytvořte archiv rozbalte tam.
(Druhá možnost je přepsat češtinou původní anglickou lokalizaci tím, že archiv rozbalíte do složky en_US.)

Post edited by Edvin on
Bladesipth3_d3v1LQueegon
«134

Comments

Sign In or Register to comment.