Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

kim zaczynacie grę?

zdechlakzdechlak Member Posts: 75
edited November 2012 in Polski
hej chyba takiego tematu tu nie widziałem, kim zaczynacie grać?
mi się najłatwiej zawsze grało wojownikiem, człowiekiem, potrafiłem przejść grę jedną postacią :P

«134567

Comments

Sign In or Register to comment.