Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

kim zaczynacie grę?

zdechlakzdechlak Member Posts: 75
edited November 2012 in Polski
hej chyba takiego tematu tu nie widziałem, kim zaczynacie grać?
mi się najłatwiej zawsze grało wojownikiem, człowiekiem, potrafiłem przejść grę jedną postacią :P

«134567

Comments

Sign In or Register to comment.