Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Co zrobić, by mieć dubbing w BG1:EE

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,084
edited November 2013 in Polski
Rozwiązanie tymczasowe, wkrótce polski dubbing ma być oficjalnie wspierany.

Instalacja dubbingu PL (dubbing PL nie obejmuje tego, co dodało Enhanced Edition – dialogi Neery, Dorna i Rasaada)

1) Punkt do pominięcia – w patchu można teraz znaleźć najnowszą wersją dialog.tlk, te tutaj są starsze.

a) pobrać archiwum z plikami dialog.tlk i dialogF.tlk (pliki

Wersja z 03.06

Wersja z 25.04

Wersja testowa z 21.03

Wersja z 14.02

Wersja z 16.01

Wersja z 23.12

Wersja z 13.12

Wersja z 09.12

Wersja z 07.12

Wersja z 05.12

Stara wersja


b) wypakować sobie w dowolne miejsce.

Następnie plik dialog.tlk i dialogF.tlk skopiować do folderu z grą \lang\pl_PL – u mnie D:\gry\00766\lang\en_US

2) (punkt konieczny)
a) pobrać plik override.rar (około 500MB!):

Mirror 1
Mirror 2
Mirror 3
Mirror 4 (tu są wszystkie pliki)

(w mirrorach 3 i 4 WAV-y były przekonwertowane do formatu .ape; można je przerobić na WAV-y następującym narzędziem: Link )


b) wypakować w dowolne miejsce, w folderze z grą np. d:\gry\00766 utworzyć pusty folder o nazwie override, do którego należy przekopiować wypakowane wcześniej pliki WAV. Ważne jest, aby w folderze override nie były żadne podfoldery, tylko „gołe” WAV-y

c) w celu podmiany dźwięków głównej postaci, należy pobrać:

Mirror 1
Mirror 2

i wypakować w lang\pl_PL\sounds

Odpalić grę i ewentualnie zmienić język gry na polski.

W czasie wyboru postaci będą dostępne zarówno dźwięki polskie, jak i angielski. Polskie on on1, ona1 itd (na dole), male1, female1 to angielskie.

Przed aktualizacją gry, należy zachować wszystkie pobrane stąd pliki w bezpieczne miejsce, bo aktualizator je usuwa.

Dla zaawansowanych: override.rar zawiera wszystkie WAV-y wyeksportowane z BG1. Jeśli ktoś ma BG1, można wykorzystać do tego NearInfinity z wtyczką acm2wav.exe. Wtedy nie trzeba niczego ściągać.

Post edited by cherrycoke2l on
ireniqsSelendisinicjatorZaratulGriegSilent_MarkSebastianMeaverTyiliyraAdalbertMazurekbroker30Radnon[Deleted User]Noxar
«13456721

Comments

Sign In or Register to comment.