Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Co zrobić, by mieć dubbing w BG1:EE

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,040
edited November 2013 in Polski
Rozwiązanie tymczasowe, wkrótce polski dubbing ma być oficjalnie wspierany.

Instalacja dubbingu PL (dubbing PL nie obejmuje tego, co dodało Enhanced Edition – dialogi Neery, Dorna i Rasaada)

1) Punkt do pominięcia – w patchu można teraz znaleźć najnowszą wersją dialog.tlk, te tutaj są starsze.

a) pobrać archiwum z plikami dialog.tlk i dialogF.tlk (pliki

Wersja z 03.06

Wersja z 25.04

Wersja testowa z 21.03

Wersja z 14.02

Wersja z 16.01

Wersja z 23.12

Wersja z 13.12

Wersja z 09.12

Wersja z 07.12

Wersja z 05.12

Stara wersja


b) wypakować sobie w dowolne miejsce.

Następnie plik dialog.tlk i dialogF.tlk skopiować do folderu z grą \lang\pl_PL – u mnie D:\gry\00766\lang\en_US

2) (punkt konieczny)
a) pobrać plik override.rar (około 500MB!):

Mirror 1
Mirror 2
Mirror 3
Mirror 4 (tu są wszystkie pliki)

(w mirrorach 3 i 4 WAV-y były przekonwertowane do formatu .ape; można je przerobić na WAV-y następującym narzędziem: Link )


b) wypakować w dowolne miejsce, w folderze z grą np. d:\gry\00766 utworzyć pusty folder o nazwie override, do którego należy przekopiować wypakowane wcześniej pliki WAV. Ważne jest, aby w folderze override nie były żadne podfoldery, tylko „gołe” WAV-y

c) w celu podmiany dźwięków głównej postaci, należy pobrać:

Mirror 1
Mirror 2

i wypakować w lang\pl_PL\sounds

Odpalić grę i ewentualnie zmienić język gry na polski.

W czasie wyboru postaci będą dostępne zarówno dźwięki polskie, jak i angielski. Polskie on on1, ona1 itd (na dole), male1, female1 to angielskie.

Przed aktualizacją gry, należy zachować wszystkie pobrane stąd pliki w bezpieczne miejsce, bo aktualizator je usuwa.

Dla zaawansowanych: override.rar zawiera wszystkie WAV-y wyeksportowane z BG1. Jeśli ktoś ma BG1, można wykorzystać do tego NearInfinity z wtyczką acm2wav.exe. Wtedy nie trzeba niczego ściągać.

Post edited by cherrycoke2l on
ireniqsSelendisinicjatorZaratulGriegSilent_MarkSebastianMeaverTyiliyraAdalbertMazurekbroker30Radnon[Deleted User]Noxar
«13456721

Comments

Sign In or Register to comment.