Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

BG2:EE - Aktuální čeština

EdvinEdvin Member, Translator (NDA) Posts: 3,158
edited November 2017 in čeština
Verze češtiny: 1.5b
Čeština vydána: 04.11.2017

https://uloz.to/!VKeg9JSzk24h/bg-2-cestina-zip

Stačí zkopírovat do složky se hrou a hned po spuštění hry by jste měli hrát v češtině.
Přepisuje původní anglický jazyk.

Byla provedena masivní oprava celé původní češtiny (stále ale ještě trochu zbývá), změněná kouzla byla přepsána tak, aby jejich popisek odpovídal tomu, co nově dělají, opět bylo přeloženo něco z nového obsahu.

Velká část nového obsahu stále není přeložená.

Post edited by Edvin on
EffinyIdahoszacharaXavikFannyMax
«13456737

Comments

Sign In or Register to comment.