Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Planescape: Torment: Enhanced Edition has been released! Visit www.planescape.com to purchase and check for details. Planescape: Torment: Enhanced Edition Official Soundtrack is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

BG2:EE - Aktuální čeština

EdvinEdvin Member, Translator (NDA) Posts: 2,745
edited October 7 in čeština
Verze češtiny: 1.5
Čeština vydána: 02.05.2016

http://uloz.to/xipK587U/bg-2-cestina-zip

Vytvořte si ve složce "lang", složku "cs_CZ" a češtinu nakopírujte zde.
L_cs_CZ.lua patří na stejné místo a pokud i pak budete mít stále menu v angličtině, dejte ještě jednu jeho kopii do složky "override".

Byla provedena masivní oprava celé původní češtiny (stále ale ještě trochu zbývá), změněná kouzla byla přepsána tak, aby jejich popisek odpovídal tomu, co nově dělají, opět bylo přeloženo něco z nového obsahu.

Velká část nového obsahu stále není přeložená.
Post edited by Edvin on
EffinyIdahoszacharaXavik
«13456725

Comments

«13456725
Sign In or Register to comment.